OPTIONS PANEL

Textures

Color Options

BOGDAN   BIELAWSKI

O MNIE

Swoje pierwsze szkolenie prowadziłem w 1994r. To już ponad dwadzieścia lat temu. Od tego czasu przeprowadziłem ich setki. Miałem okazję przemawiać do małych i dużych grup. Zróżnicowanie ludzi, których spotykałem uświadomiło mi, jak bardzo różnimy się z jednej strony i jak podobni jesteśmy z drugiej. Pomimo różnic indywidualnych, naszym życiem kierują te same mechanizmy, te same Prawa i Zasady Natury. Wzbudziło, to we mnie olbrzymie zainteresowanie i chęć poznania tych mechanizmów. Szybko zrozumiałem, że poznanie natury człowieka jako jednostki i naszych zachowań jako grup czy społeczeństw, wymaga szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy. Tak skierowałem swoją uwagę na kilka dziedzin nauki. Obejmowała ona zakres: od psychologii, socjologii, ekonomii przez szereg innych dyscyplin aż po nauki ścisłe takie jak fizyka, matematyka, biologia czy chemia. Krok po kroku, poznawałem szereg powiązań pomiędzy tymi dziedzinami, które w przejrzysty sposób pozwalały na lepsze zrozumienie siebie, ludzi i świata. Po przeczytaniu setek książek z różnych dziedzin, po odbyciu tysięcy godzin spędzonych na szkoleniach, mentoringu, konsultacjach, a przede wszystkim zwykłych, szczerych rozmowach ludźmi… Jestem dziś absolutnie pewien, że Rozwój Osobisty, a dokładniej precyzując Świadomy i Celowy Rozwój Osobisty, jest dziś jedną z najlepszych możliwości poprawy swoich osiągnięć, w każdym obszarze życia. Wyższa samoocena, lepsze samopoczucie, kontrola emocji, samodyscyplina, lepszy związek, relacje z dziećmi, rodziną, znajomymi, zwiększenie poczucia sprawstwa, wpływu na własne życie, odpowiedzialności, polepszenie stanu zdrowia, poziomu zarobków, awanse a nawet powodzenie w prowadzeni u własnej firmy… To wszystko jest wynikiem naszego poziomu rozwoju osobistego. Wynikiem naszych emocji, myśli i działań. Dlatego wyrażając swoją własną, subiektywną opinię (bez braku dowodów naukowych na jej słuszność) uważam, że każdy człowiek posiada w sobie potencjał zwiększenia swoich osiągnięć i poprawy jakości życia. Dotyczy to jednostek, grup, firm i społeczeństw. Na tym polega rozwój. Gorąco zachęcam zatem do zainteresowania się Świadomym i Celowym Rozwojem Osobistym.

SOCIAL MEDIA

facebook icon